Bliv leder af dit dreamteam!

Hvad vil det tilføre bundlinjen og omsætningen, hvis du skaber et dreamteam, hvor alle respekterer og accepterer hinanden?

Sådan et dreamteam kan sagtens skabes!

Det kræver blot arbejde med de helt grundlæggende aspekter af mennesket bag medarbejderen.

Et masterforløb for dig som leder

På dette masterforløb arbejder vi både med dig som leder og med det, der binder dine medarbejdere sammen på et dybere bevidsthedsniveau. Dermed får du hjælp til at skabe en kultur, hvor tillid, medansvar, engagement, motivation og respekt er fælles for alle i teamet. 

Hvad vil det betyde for din virksomhed, når alle medarbejdere har en fælles målsætning?

På forløbet vil alle medarbejdere blive klar over, hvad det betyder at være en medarbejder, der deltager aktivt i at styrke fællesskabet og tager ejerskab. Mennesker motiveres af engagement, involvering og det at blive lyttet til. Det gælder også for medarbejdere, som ofte har værdifulde indsigter i forhold til virksomhedens drift og målsætning.

Mental sundhed hele vejen rundt på arbejdspladsen

Med støtte fra Vellivforeningen igangsatte Nordic Steel Force et 12 måneders forløb,
hvor fokus var at udvikle alle medarbejdere hele vejen rundt både på det personlige og professionelle plan. 

14 gange har vi mødtes til udvikling og opfølgning på implementering af medarbejdernes udvikling og virksomhedens kultur. Der har været løbende sparring med ejerleder Tom Madsen, som har været primus motor for de daglige indsatser.

Med udgangspunkt i systemisk opstilling, hvor både familie -og organisationsopstilling har været den gennemgående metoden til at belyse mønstre, som hver enkelt medarbejder har med fra egen opvækst og synliggørelse af de underliggende dynamikker, der er tilstede mellem mennesker og som har en indflydelse på dagligdagen i virksomheden i forhold til effektivitet og ejerskab for hver enkelt medarbejder. 

Resultaterne er: 

Da vi startede

Da vi var færdige…  

Hvordan vandt håndboldherrene VM tre år i træk?

Hvilken bølge er det, de rider på? – og er det muligt at fortsætte bølgen?

I januar 2021 hørte vi gang på gang håndboldherrerne fortælle, at det vigtigste udgangspunkt for at vinde VM var
det, der skete bag kulissen: Fællesskabet, som de opbyggede mellem kampene.
De fortalte, at de tog fællesskabsfølelsen med på banen, og at denne følelse var udgangspunktet for den holdindsats,
de leverede. Synkroniciteten mellem spillerne blev synlig og brugt som en ressource på banen.

Ønsker du også at skabe dit dream team?

Et team, hvor du kan mærke, at alle er dedikerede ift. fællesskabet og det fælles mål. 

Med udgangspunkt i systemisk opstilling arbejder vi på dette masterforløb med alt det, der ikke umiddelbart er synligt, men som er en ubevidst betingelse for at styrke relationen og resultaterne i et team. 

I løbet af 6 måneder bliver du og dit team i stand til at skabe en vinderkultur, der bygger på trivsel, fællesskab og engagement.

Måske er det tiltrængt efter det seneste år, hvor dine medarbejdere har arbejdet hjemmefra og nu skal til at møde ind igen.

Skab en PAF kultur på din arbejdsplads og i dit team

Når alle i et team er bekendt med egen Power, Attitude og Fokus, styrkes relationen og forståelsen blandt medarbejderne i teamet.

Sammenlignet med et orkester er du som leder dirigenten, og medarbejderne spiller de forskellige instrumenter. Du skal have de rigtige instrumenter med for at få det hele til at lyde harmonisk. 

Det samme gælder i et team. Du skal have de rette medarbejdere, som er harmoniske sammen som udgangspunkt. 

Herudfra kan du udvikle samarbejdet i teamet med udgangspunkt i det, som er fælles for alle, nemlig at alle kommer fra en familie, har været på tidligere arbejdspladser og  har en livserfaring både på godt og ondt.

Alle sanser og tolker vi ud fra vores “ubevidste programmering”, som hele tiden er på spil mellem mennesker. 

Med PAF kulturen opnås en fælles forståelse af hinanden og en bevidsthed om egen og andres rolle i relationen.

I masterforløbet arbejder vi med de grundlæggende trin, der er afgørende for at styrke relationen mellem mennesker, og ikke mindst for at skabe et dream team.

Du vil som leder få intern sparring, så du bliver bevidst om de underliggende dynamikker, som du fra din position har indflydelse på. Du vil lære redskaber og øvelser, som du kan bruge i dit team fremadrettet, så PAF kulturen bliver implementeret på bedste vis. 

Et team med fælles udgangspunkt, som formår at tale om og arbejde med de underliggende dynamikker, er et dream team. Her er relationerne og fællesskabsfølelsen stærk. Det skaber en kultur, hvor alle føler et ejerskab og hører til – og medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads.

Har du nogensinde tænkt:
“Det var som om, det hele gik op i en højere enhed, alt blev synkront?

– ligesom fænomenet sort sol.

Via metoden systemisk opstilling arbejder vi med det, der er “nedenunder”. Det kaldes de underliggende dynamikker. Disse dynamikker kan både være årsag til flow og synkronicitet – eller manglen på samme –  i et team.

Når usagte og underliggende dynamikker bliver anerkendt og set, vil der opstå en højere og styrket synkronicitet i et team.

Underliggende dynamikker kan være:

✔️ Behovet for at høre til. Hvis en eller flere medarbejdere har en følelse af ikke at høre til i teamet, vil det skabe ubevidste ubalancer og svække relationsdannelsen blandt medarbejderne.

✔️ Hvis en medarbejder forlader teamet. Det kan skabe uro, savn, lettelse eller andet. Det er en vigtig parameter, da tidligere medarbejdere kan fylde på godt og ondt i mange år.

✔️ Hvis der kommer en ny medarbejder i teamet. Hvilken plads overtager medarbejderen og hvilke arbejdsrelationer skal der dannes. Hvilken historie og kompetencer kommer den nye medarbejderen med? Hvilken forandring skaber det for dynamikken i teamet?

✔️ Uforløste spændinger/konflikter kan være ubevidst tilstede blandt medarbejderne. På en nænsom måde kan disse usagte og ofte ubevidste oplevelser være årsag til at flowet ikke kan opretholdes på længere sigt. Når disse spændinger bliver set og italesat, bliver der plads til flow.

✔️ Hvilke kompetencer er på spil i teamet? Hvor skabes der spændinger og hvad er historien i teamet?

✔️ Hieraki er tilstede på flere planer. Ved at synliggøre hierakiet fra forskellige vinkler vil der opstå en forståelse og et tilhørsforhold blandt medarbejderne, der er udgangspunkt for at styrke relationerne.

Hvordan opretholder du dit dreamteam?

Du skal som leder blive ved med at træne den muskel, der styrker relationen med accept og respekt blandt dine medarbejdere.

Ofte afholdes der personaledage en til to gange om året – hvor der arbejdes med input, som skal gavne det daglige samarbejde i teamet eller medarbejdere sendes afsted på kurser for at få ny viden. 

Hvis resultatet og oplevelsen fra disse dage ikke opretholdes, vil teamet stille og roligt vende tilbage til den vante struktur og det, der før var på spil, vil vende retur.

Vi har ikke tid i hverdagen!

Det er det store problem! Men der skal være tid. Det giver så stor effekt på den lange bane, og det er vigtigt at afsætte den nødvendige tid til at arbejde med teamets dynamik, trivsel og udvikling, som for eksempel et masterforløb for teams.

Redskaber og udgangspunkter til udvikling af teamet

Opstilling

Kroppens intelligens

Metoden systemisk opstilling arbejder med det, vi mærker i vores krop, og hvad der er i feltet – det vi mærker også fra hjertet.

Vi vil benytte både familie- og organisations- opstilling til at synliggøre og italesætte de underliggende dynamikker, så der skabes flow efterfølgende. 

Denne metode er unik, og der kan arbejdes med virksomhedens flow, kunder, produkter og medarbejdere. Alt hører sammen, og via denne metode kan der skabes et nyt fælles udtryk.  

Metoden er er oplevelsesbaseret og er et vigtigt redskab fremadrettet til at bibeholde det rette flow.

 

DISK profil

Styrkende kommunikation

Forløbet indeholder en DISK personlighedsprofil af hver enkelt medarbejder, der er et evidens baseret analyse værktøj, som giver en forståelse af egen og andres adfærd.

Der laves øvelser, som efterfølgende styrker kommunikation og relationsdannelsen i teamet.

Der vil være opfølgning med fokus på implementering af kommunikationen i teamet.

 

Mindset og intuition

Ubevidst programmering

Vores underbevidsthed kører en række programmer, som reelt styrer vores liv. 

I et team har hver medarbejder sin egen ubevidste programmering, som dermed bliver en del af teamets flow.

Er disse programmeringer alt for forskellige, kan det skabe blokeringer for at skabe et dreamteam.

Alt er energi – og alt har en struktur. F.eks. er vands struktur sådan, at det løber nedad og fryser ved 0 grader.

Kroppen heler automatisk et sår pga. af den programmering, som kroppens celler har.

Ligeledes har vores underbevisthed en struktur – en programmering, som er væsentlig at arbejde med, så alle i teamet er med.

Hvem er Mette Nordahl?

Mette har udviklet mennesker i mere end 17 år.

Siden 2013 har hun uddannet mere end 200 personer indenfor systemisk opstilling og afholdt utallige workshops/forløb og individuelle sessioner både for private og virksomheder. 

PAF Academy ApS er et af landets kursusvirksomheder, der tilbyder uddannelse indenfor opstillingsmetoden. 

Mere end 850 mentorer har fået redskaber og teknikker til at udvikle unge, der har personlige udfordringer. Mange tusinde medarbejdere i skolesystemet benytter PAF øvelser fra skolekonceptet PAF I SKOLEN, der er udviklet til at styrke fællesskabet og trivslen i skolesystemet.

Internationalt er skolekonceptet introduceret på verdensomspændende konferencer og PAF konceptet benyttes allerede i flere lande.

Senest er hun certificeret Magnetic Mind coach, der er en metode, som arbejder med udgangspunkt i kvantefysikken og epigenitkken.

Mette har i mere end 10 år studeret og deltaget på utallige retreats og workshops omkring epigenitikken og kvantefysikken med undervisere som: Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, Gregg Braden, Lynne McTaggart, William Whitecloud, Toni Robbins og mange flere.

Indhold på 6 måneders masterforløb

– 1 heldags workshop med udgangspunkt i DISK personlighedsprofil og de underliggende dynamikker – alt det, der er mellem mennekser

– 6 timers individuel ledersparring med udgangspunkt i systemisk opstilling

– 4 x 4 timers workshops med udvikling af teamet mod implementering af PAF kulturen (fordelt over 3 måneder)

– 1 opfølgende workshop 4 timer – 6 måneder efter opstarten.

– Der vil være evaluering af udviklingen for hver enkelte medarbejder og teamet

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/0/e/a/paf-academy.com/httpd.www/wp-content/plugins/easyme-connect/src/OAuthClient.php on line 240 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/0/e/a/paf-academy.com/httpd.www/wp-content/plugins/easyme-connect/src/OAuthClient.php on line 242