Bliv leder af dit dreamteam!

Bliv leder af dit dreamteam!

Drømmer du om at skabe et dreamteam, hvor alle respekterer og accepter hinanden?

– Et team, hvor alles styrker kommer i spil, og hvor samarbejde og ret til forskellighed får det bedste frem i alle
– Et team, der samarbejder effektivt og skaber resultater på bundlinjen
– Et team, der arbejder målrettet og begejstret
– Et team, hvor konflikter fylder meget lidt, fordi alle har redskaber til selvindsigt og at finde løsninger til det fælles bedste 
– Et team, der skaber flow og succes 
– Et team, hvor alle er åbne for at arbejde med de øvelser, det kræver, for at skabe et trygt og tillidsfuldt rum

Er du klar til at tage springet og udvikle dit team til næste niveau?

Sådan et dreamteam kan sagtens skabes! Det kræver blot arbejde med de helt grundlæggende aspekter af mennesket bag medarbejderen.

På dette masterforløb arbejder vi både med dig som leder og med det, der binder dine medarbejdere sammen på et dybere bevidsthedsniveau. Dermed får du hjælp til at skabe en kultur, hvor tillid, medansvar, engagement, motivation og respekt er fælles for alle i teamet. 

Forløbet tager udgangspunkt i epigenitikken og kvantefysikken, begge  velfunderet forskningsfelter gennem mere end 25 år. 

Når mennesker er sammen i en gruppe skabes et fælles felt, som kan påvirkes. Hjertet har et magnetisk felt, som vi som mennesker bruger, når vi er i kontakt med andre. Dette magnetiske felt er en kæmpe ressource til at opnå succesfulde arbejdspladser og bundlinjer – hvis man tør arbejde med disse energier og ikke holder dem adskilt fra “arbejdet”.

Har du som leder ofte undret dig over, at der gang på gang kommer nedgang eller udfordringer, når det nu gik lige så godt?

Lær hvordan du kan udvikle dit team til at bruge fællesskabet og det magnetiske felt til at opnå højder, som du i din vildeste fantasi ikke har troet mulig.

Hvordan vandt håndboldherrene VM to år i træk?

Hvilken bølge er det, de rider på?
– og er det muligt at fortsætte bølgen?

I januar 2021 hørte vi gang på gang håndboldherrerne fortælle, at det vigtigste udgangspunkt for at vinde VM var
det, der skete bag kulissen: Fællesskabet, som de opbyggede mellem kampene.

De fortalte, at de tog fællesskabsfølelsen med på banen, og at denne følelse var udgangspunktet for den holdindsats,
de leverede. Synkroniciteten mellem spillerne blev synlig og brugt som en ressource på banen.

Ønsker du også at skabe dit dream team?

Et team, hvor du kan mærke, at alle er dedikerede ift. fællesskabet og det fælles mål. 

Med udgangspunkt i systemisk opstilling arbejder vi på dette masterforløb med alt det, der ikke umiddelbart er synligt, men som er en ubevidst betingelse for at styrke relationen og resultaterne i et team. 

I løbet af 3 måneder bliver du og dit team i stand til at skabe en vinderkultur, der bygger på trivsel, fællesskab og engagement.

Måske er det tiltrængt efter det seneste år, hvor dine medarbejdere har arbejdet hjemmefra og nu skal til at møde ind igen.

Skab en PAF kultur på din arbejdsplads og i dit team

Når alle i et team er bekendt med egen Power, Attitude og Fokus, styrkes relationen og forståelsen blandt medarbejderne i teamet.

Sammenlignet med et orkester er du som leder dirigenten, og medarbejderne spiller de forskellige instrumenter. Du skal have de rigtige instrumenter med for at få det hele til at lyde harmonisk. 

Det samme gælder i et team. Du skal have de rette medarbejdere, som er harmoniske sammen som udgangspunkt. 

Herudfra kan du udvikle samarbejdet i teamet med udgangspunkt i det, som er fælles for alle, nemlig at alle kommer fra en familie, har været på tidligere arbejdspladser og  har en livserfaring både på godt og ondt.

Alle sanser og tolker vi ud fra vores “ubevidste programmering”, som hele tiden er på spil mellem mennesker. 

Med PAF kulturen opnås en fælles forståelse af hinanden og en bevidsthed om egen og andres rolle i relationen.

I masterforløbet arbejder vi med de grundlæggende trin, der er afgørende for at styrke relationen mellem mennesker, og ikke mindst for at skabe et dream team.

Du vil som leder få intern sparring, så du bliver bevidst om de underliggende dynamikker, som du fra din position har indflydelse på. Du vil lære redskaber og øvelser, som du kan bruge i dit team fremadrettet, så PAF kulturen bliver implementeret på bedste vis. 

Et team med fælles udgangspunkt, som formår at tale om og arbejde med de underliggende dynamikker, er et dream team. Her er relationerne og fællesskabsfølelsen stærk. Det skaber en kultur, hvor alle føler et ejerskab og hører til – og medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads.

Har du nogensinde tænkt:
“Det var som om, det hele gik op i en højere enhed, alt blev synkront?

– ligesom fænomenet sort sol.

Via metoden systemisk opstilling arbejder vi med det, der er “nedenunder”. Det kaldes de underliggende dynamikker. Disse dynamikker kan både være årsag til flow og synkronicitet – eller manglen på samme –  i et team.

Når usagte og underliggende dynamikker bliver anerkendt og set, vil der opstå en højere og styrket synkronicitet i et team.

Underliggende dynamikker kan være:

Hvordan opretholder du dit dreamteam?

Du skal som leder blive ved med at træne den muskel, der styrker relationen med accept og respekt blandt dine medarbejdere.

Ofte afholdes der personaledage en til to gange om året – hvor der arbejdes med input, som skal gavne det daglige samarbejde i teamet eller medarbejdere sendes afsted på kurser for at få ny viden. 

Hvis resultatet og oplevelsen fra disse dage ikke opretholdes, vil teamet stille og roligt vende tilbage til den vante struktur og det, der før var på spil, vil vende retur.

Vi har ikke tid i hverdagen!

Det er det store problem! Men der skal være tid. Det giver så stor effekt på den lange bane, og det er vigtigt at afsætte den nødvendige tid til at arbejde med teamets dynamik, trivsel og udvikling, som for eksempel et masterforløb for teams.

Indhold på Masterforløbet

  • 5 timers individuel ledersparring med udgangspunkt i systemisk opstilling
  • 6 x 3 timers workshops med udvikling af teamet mod implementering af PAF kulturen (fordelt over 3 måneder )
  • 1 opfølgende workshop (3 timer) ca. et halvt år efter opstarten.

Indhold til udvikling af teamet

Opstilling

Kroppens intelligens

Metoden systemisk opstilling arbejder med det, vi mærker i vores krop, og hvad der er i feltet. 

Vi vil benytte både familie- og organisations- opstilling til at synliggøre og italesætte de underliggende dynamikker, så der skabes flow efterfølgende. 

Denne metode er unik, og der kan arbejdes med virksomhedens flow, kunder, produkter og medarbejdere. Alt hører sammen, og via denne metode kan der skabes et nyt fælles udtryk.  

Metoden er er oplevelsesbaseret og er et vigtigt redskab fremadrettet til at bibeholde det rette flow.

 

Hjertets power

Succes fra hjertet

Videnskaben har bevist det mange gange:
Vi kan noget, når vi sammen har bevidst opmærksomhed og fokus. 

Det ser vi bl.a, når vi ser et sportshold ride på en bølge af succes. Vi kan se energien, vi kan fornemme den – og den smitter. På en måde bliver holdets fokus og energi uovervindelig.

Her arbejder vi med det felt, der skabes, når alle i gruppen mærker følelser fra hjertet.
Det skaber en fælles helbredende effekt på vores system også i forhold til stress og andre påvirkninger.

Vi skal arbejde med fokus for alle medarbejdere i teamet, som samlet til hele teamets power.

Mindset og intuition

Ubevidst programmering

Vores underbevidsthed kører en række programmer, som reelt styrer vores liv. 

I et team har hver medarbejder sin egen ubevidste programmering, som dermed bliver en del af teamets flow.

Er disse programmeringer alt for forskellige, kan det skabe blokeringer for at skabe et dreamteam.

Alt er energi – og alt har en struktur. F.eks. er vands struktur sådan, at det løber nedad og fryser ved 0 grader.

Kroppen heler automatisk et sår pga. af den programmering, som kroppens celler har.

Ligeledes har vores underbevisthed en struktur – en programmering, som er væsentlig at arbejde med, så alle i teamet er med.

Hvem er Mette Nordahl?

Mette har udviklet mennesker i mere end 16 år.

Siden 2013 har hun uddannet mere end 200 personer indenfor systemisk opstilling og afholdt utallige workshops/forløb og individuelle sessioner både for private og virksomheder. 

PAF Academy ApS er et af landets kursusvirksomheder, der tilbyder uddannelse indenfor opstillingsmetoden. 

Mere end 850 mentorer har fået redskaber og teknikker til at udvikle unge, der har personlige udfordringer. Mange tusinde medarbejdere i skolesystemet benytter PAF øvelser fra skolekonceptet PAF I SKOLEN, der er udviklet til at styrke fællesskabet og trivslen i skolesystemet.

Internationalt er skolekonceptet introduceret på verdensomspændende konferencer og PAF konceptet benyttes allerede i flere lande.

Senest er hun certificeret Magnetic Mind coach, der er en metode, som arbejder med udgangspunkt i kvantefysikken og epigenitkken.

Mette har i mere end 10 år studeret og deltaget på utallige retreats og workshops omkring epigenitikken og kvantefysikken med undervisere som: Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, Gregg Braden, Lynne McTaggart, William Whitecloud, Toni Robbins og mange flere.

Vil du modtage nyheder
fra PAF Academy?

Navn:
E-mail:

Copyright © 2020 PAF Academy
Powered by Nordahl Creations