Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Hør om
PAF-Vejleder Uddannelsen

Hvad er en PAF-øvelse?

PAF-øvelserne tager udgangspunkt i metoden systemisk opstilling, som er grundelementet i PAF-kulturen. Metoden arbejder ud fra at synliggøre de underliggende dynamikker via fysiske billeder, der efterfølgende skaber en forståelse og et fælles udgangspunkt, som alle kan relatere til. 

Opstillingsmetoden giver en forståelse på det ubevidste plan og et indblik i de adfærdsmønstre, vi har dannet gennem vores opvækst. Der arbejdes med kroppens hukommelse via underbevidstheden. 

PAF-øvelserne er nemme at implementere og en del af øvelserne kan benyttes som  “icebreakere” i undervisningen. Øvelserne bliver benyttet i mange sammenhænge og implementeres enkelt med allerede kendte redskaber og metoder.

Alle øvelserne har fokus på at skabe et fællesskab og et rum, hvor der kan sættes ord på følelser, og hvordan vi har det sammen – en læring for livet. 

Der er fokus på det positive, og det der virker, og med en kontinuerlig italesættelse af dette vil måden at relatere på komme i spil med en forståelse, accept og omsorg for dem, vi er sammen med. 

Målet med PAF

Målet med PAF kulturen er, at alle elever føler sig som en del af et fællesskab med en bevidsthed om egen personlighed sammen med en respekt og forståelse for andre.

PAF er “sproget” for det, vi mærker og føler – et sprog som kommer før al anden læring. 

På PAF-Vejleder uddannelsen lærer du enkle og simple øvelser, der udvikler eleverne mod indre ro, nærvær og en bevidsthed om egne kompetencer samt det at mestre evnen til at italesætte følelser sammen med forståelsen af kroppens sprog.

Du lærer også hvilke underliggende dynamikker, der er vigtige at synliggøre for at styrke fællesskabet og den enkelte elev samt at inkludere ALLE.

Når elever er trygge og føler, de hører til, og når voksne har et fælles udgangspunkt med en forståelse for den enkelte elev, vil indlæring finde sted.

Som børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen siger: “Der er brug for at styrke børns karakterdannelse.”

Se med når jeg interviewer 4 PAF vejledere

Vil du med på PAF vejleder uddannelsen?

Der er to moduler - du skal gennemføre

På ca. 5 måneder kan du gennemføre uddannelsen til PAF Vejleder og samtidig opnå fantastiske resultater med din klasse. 

Du vil opnå en læringsparat klasse med elever, der kender egne potentialer, og som har forståelse for andre. Du vil lære øvelserne og spørgeteknikkerne, som du kan viderebringe til hele skolen.

PAF Vejleder uddannelsen giver dig samtidig en personlig rejse, der vil gøre en forskel for din hverdag og dine elevers trivsel og velvære.

Det er en uddannelse, der gør en forskel på mange planer. 

Udgangspunktet for PAF konceptet er Systemisk opstilling, som du vil blive introduceret til. Dette sker på de fysiske kursusdage, da opstilling er en oplevelsesbaseret metode.

Dette får du med i forløbet...

Modul 1 - PAF kursus (Lær alle øvelserne)

Modul 2 - Systemisk Opstilling

Din pris for at blive PAF Vejleder

Tilmeld dig PAF Vejleder uddannelsen inkl. modul 1 og 2 på en gang
Spar 2.718 kr.
Betal 
28.997 kr. inkl. moms
Pris hvis du betaler modulerne et ad gangen
er prisen talt 31.715 kr. inkl. moms

Hvis I er flere medarbejdere fra samme arbejdsplads er der være mulighed for at opnå rabat.

Ønsker du kun at starte med PAF øvelserne?

Datoer for hele PAF Vejleder uddannelsen

Både modul 1 & 2 + supervision

(Der undervises alle dage fra kl. 9.00 – 17.00)

Modul 1 - PAF kursus + supervision

Hold: September 2022

Onsdag den 21. september 2022
Onsdag den 5. oktober 2022
Onsdag den 2. november 2022

Undervisning fra 9.00 – 17.00

Supervisionsdatoer:

Torsdag den 1. december 2022
Torsdag den 2. februar 2023
Torsdag den 3. marts 2023
Torsdag den 6. april 2023
Torsdag den 4. maj 2023
Torsdag den 1. juni 2023

Via Zoom fra kl. 14.30 -15.30

Modul 2 - Systemisk opstillings uddannelse

Modul 1
Torsdag den 22. september 2022
Fredag den 23. september 2022

Modul 2
Onsdag den 26. oktober 2022
Torsdag den 27. oktober 2022
Fredag den 28. oktober 2022

Modul 3
Onsdag den 30. november 2022
Torsdag den 1. december 2022
Fredag den 2. december 2022

Modul 4
Onsdag den 25. januar 2023
Torsdag den 26. januar 2023
Fredag den 27. januar 2023

Undervisning fra 9.00 – 17.00

Supervisionsdatoer:

Tirsdag den 8. november 2022
Tirsdag den 10. januar 2022

Via Zoom fra kl. 19.00-20.30

TRÆNING

Mellem modulerne skal du træne metoden med de andre deltagere, hvor I mødes privat. Efter modul 2 skal du begynde at lave små sessioner og opstillinger med personer udenfor uddannelsen.

FORPLEJNING

Der tilbydes kaffe, te, vand, frugt og snacks - du medbringer egen frokost på opstillingsuddannelsen - og på PAF kurset er frokost inkl.

TILMELDING

Hvis du er interesseret i PAF uddannelsen eller har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at skrive en mail til mail@paf-academy.com

Vil du fortsætte med supervision efter PAF Vejlederuddannelsen?

Efter endt uddannelse kan supervisionen og medlemsskab af facebookgruppen købes for 1.932,00 kr. om året ( 161,00 kr. pr. mdr.).
Dette kan enten betales af arbejdspladsen eller privat.

Se med...

Udtalelser fra to PAF-Vejledere

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF-Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

PAF Academy på Instagram

Vil du høre mere fra mig?

Navn:
E-mail:

Copyright © 2022 PAF Academy
Powered by Nordahl Creations