Bliv uddannet 
PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Hør om PAF-Vejleder Uddannelsen

Hvad er en PAF-øvelse?

PAF-øvelserne tager udgangspunkt i metoden systemisk opstilling, som er grundelementet i PAF-kulturen. Metoden arbejder ud fra at synliggøre de underliggende dynamikker via fysiske billeder, der efterfølgende skaber en forståelse og et fælles udgangspunkt, som alle kan relatere til. 

Opstillingsmetoden giver en forståelse på det ubevidste plan og et indblik i de adfærdsmønstre, vi har dannet gennem vores opvækst. Der arbejdes med kroppens hukommelse via underbevidstheden. 

PAF-øvelserne er nemme at implementere og en del af øvelserne kan benyttes som  “icebreakere” i undervisningen. Øvelserne bliver benyttet i mange sammenhænge og implementeres enkelt med allerede kendte redskaber og metoder.

Alle øvelserne har fokus på at skabe et fællesskab og et rum, hvor der kan sættes ord på følelser, og hvordan vi har det sammen – en læring for livet. 

Der er fokus på det positive, og det der virker, og med en kontinuerlig italesættelse af dette vil måden at relatere på komme i spil med en forståelse, accept og omsorg for dem, vi er sammen med. 

Målet med PAF

Målet med PAF kulturen er, at alle elever føler sig som en del af et fællesskab med en bevidsthed om egen personlighed sammen med en respekt og forståelse for andre.

PAF er “sproget” for det, vi mærker og føler – et sprog som kommer før al anden læring. 

På PAF-Vejleder uddannelsen lærer du enkle og simple øvelser, der udvikler eleverne mod indre ro, nærvær og en bevidsthed om egne kompetencer samt det at mestre evnen til at italesætte følelser sammen med forståelsen af kroppens sprog.

Du lærer også hvilke underliggende dynamikker, der er vigtige at synliggøre for at styrke fællesskabet og den enkelte elev samt at inkludere ALLE.

Når elever er trygge og føler, de hører til, og når voksne har et fælles udgangspunkt med en forståelse for den enkelte elev, vil indlæring finde sted.

Som børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen siger: “Der er brug for at styrke børns karakterdannelse.”

Se med når jeg interviewer 4 PAF vejledere

Vil du med på PAF vejleder uddannelsen?

Der er to moduler - du skal gennemføre

På ca. 5 måneder kan du gennemføre uddannelsen til PAF Vejleder og samtidig opnå fantastiske resultater med din klasse. 

Du vil opnå en læringsparat klasse med elever, der kender egne potentialer, og som har forståelse for andre. Du vil lære øvelserne og spørgeteknikkerne, som du kan viderebringe til hele skolen.

PAF Vejleder uddannelsen giver dig samtidig en personlig rejse, der vil gøre en forskel for din hverdag og dine elevers trivsel og velvære.

Det er en uddannelse, der gør en forskel på mange planer. 

Udgangspunktet for PAF konceptet er Systemisk opstilling, som du vil blive introduceret til. Dette sker på de fysiske kursusdage, da opstilling er en oplevelsesbaseret metode.

Dette får du med i forløbet...

Modul 1 - PAF kursus (Lær alle øvelserne)

Modul 2 - Systemisk Opstilling

Din pris for at blive PAF Vejleder

Tilmeld dig PAF Vejleder uddannelsen, der inkluderer modul 1 og 2.

  • 17 dages undervisning 
  • 13 timers supervision via zoom
  • Undervisningsmanualer
  • Adgang til videoer med PAF øvelserne

Spar 4.500 kr.
Betal 
27.216 kr. ekskl. moms

Ved betaling af modulerne et ad gangen
er prisen ialt 31.716 kr. ekskl. moms

Hvis I er flere medarbejdere fra samme arbejdsplads er der være mulighed for at opnå mængderabat.

Ønsker du kun at starte med PAF øvelserne?

Datoer for hele PAF Vejleder uddannelsen

Både modul 1 & 2 + supervision

(Der undervises alle dage fra kl. 9.00 – 17.00)

Modul 1 - PAF kursus + supervision

Hold: September 2023

Torsdag den 21. september 2023
Fredag den 22. september 2023
Torsdag den 26. oktober 2023

Undervisning fra 9.00 – 17.00

Supervisionsdatoer:

Torsdag den 9. november 2023
Torsdag den 7. december 2023
Torsdag den 4. januar 2024
Torsdag den 1. februar 2024
Torsdag den 7. marts 2024
Torsdag den 4. april 2024

Via Zoom fra kl. 19.00 – 20.00

Modul 2 - Systemisk opstillings uddannelse

Nye datoer er på vej

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Certificering

Supervisionsdatoer:

 

TRÆNING

Mellem modulerne skal du træne metoden med de andre deltagere, hvor I mødes privat. Efter modul 2 skal du begynde at lave små sessioner og opstillinger med personer udenfor uddannelsen.

FORPLEJNING

Der tilbydes kaffe, te, vand, frugt og snacks - du medbringer egen frokost på opstillingsuddannelsen - og på PAF kurset er frokost inkl.

TILMELDING

Hvis du er interesseret i PAF uddannelsen eller har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at skrive en mail til mail@paf-academy.com

Se med...

Udtalelser fra to PAF-Vejledere

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF-Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

PAF Academy på Instagram

Vil du høre mere fra mig?

Navn:
E-mail:

Copyright © 2023 PAF Academy ApS
Powered by Nordahl Creations