Bliv uddannet 
PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Hør om PAF-Vejleder Uddannelsen

Hvad er en PAF-øvelse?

PAF-øvelserne bygger på metoden systemisk opstilling, som udgør kernen i PAF-kulturen. Metoden arbejder med at visualisere underliggende dynamikker gennem fysiske billeder, der efterfølgende skaber en fælles forståelse og udgangspunkt, som alle kan relatere til.

Opstillingsmetoden giver indsigt på det ubevidste plan og belyser adfærdsmønstre, der er udviklet gennem vores opvækst. Der fokuseres på at arbejde med kroppens hukommelse via underbevidstheden.

PAF-øvelserne er lette at implementere, og nogle af dem kan fungere som “icebreakers” i undervisningen. Disse øvelser anvendes i forskellige sammenhænge og integreres nemt med allerede kendte redskaber og metoder.

Alle øvelser har til formål at skabe et fællesskab og et rum, hvor deltagerne kan sætte ord på deres følelser og reflektere over samspillet – en læring for livet.

Der lægges vægt på det positive og det, der fungerer. Gennem en konstant bevidstgørelse herom kan vores måde at forholde os til andre involvere forståelse, accept og omsorg.

Målet med PAF

Målet med PAF-kulturen er at skabe en følelse af fællesskab, hvor alle elever udvikler en bevidsthed om deres egen personlighed samt respekt og forståelse for andre.

PAF fungerer som det “sprog”, der udtrykker vores følelser og fornemmelser – et sprog, der går forud for al anden læring.

Under PAF-Vejleder uddannelsen lærer du enkle og effektive øvelser, der guider eleverne mod indre ro, nærvær og en forståelse af deres egne kompetencer. Du får også redskaber til at mestre evnen til at formulere følelser og forstå kroppens sprog.

Uddannelsen fokuserer på at identificere vigtige underliggende dynamikker, der styrker både fællesskabet og den enkelte elev, og det betoner inklusion af alle.

Når elever føler sig trygge og inkluderede og når voksne deler et fælles udgangspunkt med forståelse for den enkelte elev, vil indlæring naturligt finde sted.

Som børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen påpeger: “Der er behov for at styrke børns karakterdannelse.”

Se med når jeg interviewer 4 PAF vejledere

Få uddannetPAF vejledere på din skole!

Der er to moduler - der skal gennemføres

På 8 måneder kan du og dine kollegaer gennemføre uddannelsen til PAF Vejledere og samtidig opnå fantastiske resultater med jeres klasser. 

Du vil opnå en læringsparat klasse med elever, der kender egne potentialer, og som har forståelse for andre. Du vil lære øvelserne og spørgeteknikkerne, som du kan viderebringe til hele skolen.

PAF Vejleder uddannelsen giver dig samtidig en personlig rejse, der vil gøre en forskel for din hverdag og dine elevers trivsel og velvære.

Det er en uddannelse, der gør en forskel på mange planer. 

Udgangspunktet for PAF konceptet er Systemisk opstilling, som du vil blive introduceret til. Dette sker på de fysiske kursusdage, da opstilling er en oplevelsesbaseret metode.

Dette får du med i forløbet...

Modul 1 - PAF kursus (Lær alle øvelserne)

Modul 2 - Systemisk Opstilling

PAF Vejleder uddannelsen indeholder 2 moduler med:

  • 14 dages undervisning 
  • 13 timers supervision via zoom
  • Undervisningsmanualer
  • Adgang til videoer med PAF øvelserne

Spar 4.500 kr.
Betal 
27.216 kr. ekskl. moms

Ved betaling af modulerne et ad gangen
er prisen ialt 31.716 kr. ekskl. moms

For at I kan opnå rabat skal der være min. 8 medarbejdere fra skolen, der deltager på uddannelsen

Kontakt os her: mail@paf-academy.com

Se med...

Udtalelser fra to PAF-Vejledere

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF-Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.