Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Hør om
PAF-Vejleder Uddannelsen

Hvad er en PAF-øvelse?

PAF-øvelserne tager udgangspunkt i metoden systemisk opstilling, som er grundelementet i PAF-kulturen. Metoden arbejder ud fra at synliggøre de underliggende dynamikker via fysiske billeder, der efterfølgende skaber en forståelse og et fælles udgangspunkt, som alle kan relatere til. 

Opstillingsmetoden giver en forståelse på det ubevidste plan og et indblik i de adfærdsmønstre, vi har dannet gennem vores opvækst. Der arbejdes med kroppens hukommelse via underbevidstheden. 

PAF-øvelserne er nemme at implementere og en del af øvelserne kan benyttes som  “icebreakere” i undervisningen. Øvelserne bliver benyttet i mange sammenhænge og implementeres enkelt med allerede kendte redskaber og metoder.

Alle øvelserne har fokus på at skabe et fællesskab og et rum, hvor der kan sættes ord på følelser, og hvordan vi har det sammen – en læring for livet. 

Der er fokus på det positive, og det der virker, og med en kontinuerlig italesættelse af dette vil måden at relatere på komme i spil med en forståelse, accept og omsorg for dem, vi er sammen med. 

Målet med PAF

Målet med PAF kulturen er, at alle elever føler sig som en del af et fællesskab med en bevidsthed om egen personlighed sammen med en respekt og forståelse for andre.

PAF er “sproget” for det, vi mærker og føler – et sprog som kommer før al anden læring. 

På PAF-Vejleder uddannelsen lærer du enkle og simple øvelser, der udvikler eleverne mod indre ro, nærvær og en bevidsthed om egne kompetencer samt det at mestre evnen til at italesætte følelser sammen med forståelsen af kroppens sprog.

Du lærer også hvilke underliggende dynamikker, der er vigtige at synliggøre for at styrke fællesskabet og den enkelte elev samt at inkludere ALLE.

Når elever er trygge og føler, de hører til, og når voksne har et fælles udgangspunkt med en forståelse for den enkelte elev, vil indlæring finde sted.

Som børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen siger: “Der er brug for at styrke børns karakterdannelse.”

Se med når jeg interviewer 4 PAF vejledere

Vil du med på PAF vejleder uddannelsen?

Se datoer nedenfor for næste holdopstart

På ca. 5 måneder kan du opnå fantastiske resultater med din klasse. Du vil opnå en læringsparat klasse med elever, der kender egne potentialer, og som har forståelse for andre. Du vil lære øvelserne og spørgeteknikkerne 

PAF Vejleder uddannelsen giver dig også en personlig rejse, der vil gøre en forskel for din hverdag og dine elevers trivsel og velvære.

Det er en uddannelse, der gør en forskel på mange planer. 

Udgangspunktet for PAF konceptet er Systemisk opstilling, som du vil blive introduceret til. Dette sker især på de fysiske kursusdage, da opstilling er en oplevelsesbaseret metode.

Dette får du med i forløbet...

Opstillingsmodul

PAF modul

Din pris

Uddannelsen koster 23.500 kr. inkl. moms

Der er mulighed for betaling i 5 rater á 4.900 kr., hvilket samlet beløber sig til 24.500 kr. inkl. moms. 

Datoer for uddannelsen i systemisk opstilling

Dage, hvor du blandt andet trænes sammen med andre, der arbejder udenfor skolesystemet

(Undervisning fra kl. 9.00 – 17.00)

Hold 2

Afholdes i Holbæk

Hold 3

Afholdes i Holbæk

Supervision for alle PAF vejledere

Supervision er en del af uddannelsen.
En gang om måneden er der mulighed for at stille spørgsmål via zoom.
Her kan du også få genopfrisket teknikker og øvelser samt delt erfaringer og lære nye øvelser. 
Derudover tilbydes alle deltagere medlemsskab af en lukket facebookgruppe, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål, dele og få hjælp fra andre deltagere.

Efter endt uddannelse kan supervisionen og medlemsskab af facebookgruppen købes for 1.932,00 kr. om året ( 161,00 kr. pr. mdr.). Dette kan enten betales af arbejdspladsen eller privat.

LIVEKALD via ZOOM afholdes:
I  lige måneder er det den første onsdag i måneden
I ulige måneder er det den første torsdag i måneden 

(Varigheden er ca. 1,5 time og starter kl. 16.00)

Se med...

Udtalelser fra to PAF-Vejledere

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF-Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

PAF Academy på Instagram

Vil du høre mere fra mig?

Navn:
E-mail:

Copyright © 2021 PAF Academy
Powered by Nordahl Creations