Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Bliv uddannet PAF-Vejleder

Fordi der er brug for en ny tilgang til udvikling
af eleverne i skolesystemet!

Hør om
PAF-Vejleder Uddannelsen

Hvad er en PAF-øvelse?

PAF-øvelserne tager udgangspunkt i metoden systemisk opstilling, som er grundelementet i PAF-kulturen. Metoden arbejder ud fra at synliggøre de underliggende dynamikker via fysiske billeder, der efterfølgende skaber en forståelse og et fælles udgangspunkt, som alle kan relatere til. 

Opstillingsmetoden giver en forståelse på det ubevidste plan og et indblik i de adfærdsmønstre, vi har dannet gennem vores opvækst. Der arbejdes med kroppens hukommelse via underbevidstheden. 

PAF-øvelserne er nemme at implementere og en del af øvelserne kan benyttes som  “icebreakere” i undervisningen. Øvelserne bliver benyttet i mange sammenhænge og implementeres enkelt med allerede kendte redskaber og metoder.

Alle øvelserne har fokus på at skabe et fællesskab og et rum, hvor der kan sættes ord på følelser, og hvordan vi har det sammen – en læring for livet. 

Der er fokus på det positive, og det der virker, og med en kontinuerlig italesættelse af dette vil måden at relatere på komme i spil med en forståelse, accept og omsorg for dem, vi er sammen med. 

Målet med PAF

Målet med PAF kulturen er, at alle elever føler sig som en del af et fællesskab med en bevidsthed om egen personlighed sammen med en respekt og forståelse for andre.

PAF er “sproget” for det, vi mærker og føler – et sprog som kommer før al anden læring. 

På PAF-Vejleder uddannelsen lærer du enkle og simple øvelser, der udvikler eleverne mod indre ro, nærvær og en bevidsthed om egne kompetencer samt det at mestre evnen til at italesætte følelser sammen med forståelsen af kroppens sprog.

Du lærer også hvilke underliggende dynamikker, der er vigtige at synliggøre for at styrke fællesskabet og den enkelte elev samt at inkludere ALLE.

Når elever er trygge og føler, de hører til, og når voksne har et fælles udgangspunkt med en forståelse for den enkelte elev, vil indlæring finde sted.

Som børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen siger: “Der er brug for at styrke børns karakterdannelse.”

Uddannelsen starter snart igen - Med 3 nye hold

Næste hold starter
den 21. september 2020

På under 7 måneder kan du opnå fantastiske resultater med din klasse. Du vil opnå en læringsparat klasse med elever, der kender egne potentialer, og som har forståelse for andre. Du vil lære øvelserne og spørgeteknikkerne 

PAF Vejleder uddannelsen giver dig også en personlig rejse, der vil gøre en forskel for din hverdag og dine elevers trivsel og velvære.

Det er en uddannelse, der gør en forskel på mange planer. 

Udgangspunktet for PAF konceptet er Systemisk opstilling, som du vil blive introduceret til. Dette sker især på de fysiske kursusdage, da opstilling er en oplevelsesbaseret metode.  

Dette får du med i forløbet...

 • 16 moduler med over 40 læringsvideoer og øvelser, som du følger via en online platform.
 • 8 fysiske undervisningsdage fordelt over 7 måneder, hvor du får praktisk undervisning i opstillingsmetoden samt trænet PAF-øvelserne.
 • Gratis supervision og undervisning en gang om måneden, hvor du kan få besvaret alle dine spørgsmål.
 • Du bliver medlem af en lukket gruppe på facebook med alle de andre PAF-vejledere.
 • En 60 siders step by step manual af alle PAF-øvelserne.
 • PAF-kort, Stjernekort og Rollespilskort.
 • En personlig udvikling, der er uvurderlig.

Din pris

Early Bird: Ved tilmelding inden 1. juli 2020 koster uddannelsen 19.995 kr. inkl. moms.

Der er mulighed for at betale i 5 rater á 4.199 kr, som samlet beløber sig til 20.995 kr.  inkl. moms.

Efter 1. juli 2020 koster uddannelsen 23.500 kr. inkl. moms (Her er der mulighed for betaling i 5 rater á 4.900 kr., hvilket samlet beløber sig til 24.500 kr. inkl. moms) 

Datoer for uddannelsen

Dage, hvor vi mødes

(Undervisning fra kl. 9.00 – 16.30)

Hold 2

Foregår i Midtjylland

 • Mandag den 16. november 2020
 • Tirsdag den 17. november 2020
 • Mandag den 18. januar 2021
 • Tirsdag den 19. januar 2021
 • Mandag den 1. marts 2021
 • tirsdag den 2. marts 2021
 • Mandag den 12. april 2020
 • Tirsdag den 13. april 2020

Hold 3

Foregår på Sjælland

 • Mandag den 21. september 2020
 • Tirsdag den 22. september 2020
 • Mandag den 23. november 2020
 • Tirsdag den 24. november 2020
 • Mandag den 25. januar 2021
 • Tirsdag den 26. januar 2021
 • Mandag den 8. marts 2021
 • Tirsdag den 9. marts 2021

Hold 4 - weekend

Foregår på Sjælland

 • Lørdag den 26. september 2020
 • Søndag den 27. september 2020
 • Lørdag den 28. november 2020
 • Søndag den 29. november 2020
 • Lørdag den 30. januar 2021
 • Søndag den 31. januar 2021
 • Lørdag den 13. marts 2021
 • Søndag den 14. marts 2021

Supervisionsdage for alle hold

Supervisionsdagene er et online webinar, hvor der forklares mere om øvelserne. 
Der er også plads til at stille spørgsmål til sidst i webinaret. 

(Varigheden er ca. 1 time og starter kl. 19.30) 

 • Onsdag den 7. oktober 2020
 • Tirsdag den 3. november 2020
 • Onsdag den 2. december 2020
 • Tirsdag den 5. januar 2021
 • Onsdag den 3. februar 2021
 • Tirsdag den 2. marts 2021
 • Onsdag den 7. april 2021
 • Tirsdag den 4. maj 2020

Se med...

Udtalelser fra to PAF-Vejledere

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF-Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

Vil du være med til at gøre en forskel
for børn og unge?

Få en snak med Mette Nordahl om PAF Vejleder Uddannelsen og hvad den kan gøre for dig og dine elever.

PAF Academy på Instagram

Vil du høre mere fra mig?

Navn:
E-mail:
Copyright © 2020 PAF Academy