Livsforandrende udvikling med familieopstilling

Livsforandrende udvikling med familieopstilling

Tag med på en personlig udvikling, hvor du
går på opdagelse i dine familiemønstre

Sæt dig selv fri af dine ubevidste uhensigtsmæssige mønstre via din krops hukommelse

Min nysgerrighed for at lære mere – stopper nok aldrig.

Derfor har jeg især de sidste 10 år været på en utrolig personlig rejse, hvor jeg har uddannet mig meget mere indenfor kvantefysikken og epigenitikken – det at mærke og være endnu mere opmærksom på det, der er imellem os mennesker, og det vi mærker i os selv.

– og hvordan vi ubevidst styres af vores underbevidsthed, som vi kan forandre uden at skulle bruge mange terapitimer, vi kan gøre det med intuitionen og kontakten til vores indre og højeste bevidsthed.

WOW en rejse – og jeg vil gerne dele øvelser og teorien med dig.  

Familieopstilling arbejder med dine ubevidste adfærdsmønstre, og det der er iboende i dine gener.

Din historie bor i din krop. Vi arver både gode og dårlige oplevelser.

Mange af os er mestre i at zappe noget fra andres energi, uanset om den er negativ eller positiv. Denne energi sætter sig i kroppen, ofte uden at vi når at opdage det. De færreste af os har lært, hvordan vi kan blive hos os selv. Det er en egenskab, vi først bliver bevidste om, når vi bliver ældre.

Vores evne til at “mærke andre” stammer egentlig fra, at vi som børn har brug for at høre til for at overleve. Vi har brug for at kunne mærke, hvordan vores forældre har det. Det betyder også, at vi indordner os efter omgivelserne og omstændighederne, så vi (forhåbentligt) kan opnå kærlighed fra vores forældre. Det er det, der danner os.

De ubevidste mønstre, som vi danner i denne tid (fra 0-7 år) – bliver udgangspunktet for vores mønstre og adfærd resten af livet. Her er vores ubevidste loyalitet til vores forældre og familiesystemet også opstået – denne loyalitet er ofte ubevidst og usynlig for os indtil loyalitet synliggøres og vi frisættes fra at ubevidst leve et liv, hvor vi gør hvad vi kan for at høre til i familien og i samfundet, men ikke i os selv.

For mange er en del af dette mønster bl.a. en indre stemme, som presser os til at gøre vores bedste hele tiden for at opnå anerkendelse og følelsen af at høre til.

Men hvad nu, hvis vi kunne føle, at vi hørte til og blive hjemme hos os selv i tillid til vores egen kerne?

Prøv at mærke, hvordan det ville det være for dig at kunne observere det, der sker omkring dig, og blive hos dig selv. F.eks. hvis nogle omkring dig brokker sig, er bekymrede, indignerede eller andet.

Hvordan ville det være, hvis det ikke krævede noget af dig “at blive hjemme”? Hvis du slet ikke skulle tænke over bare at være dig og kunne forblive i din egen energi, uanset hvad andre oplever, tænker, siger og føle? 

Indholdet på disse workshops vil være dybt transformerende for dig.

Du lærer både værktøjer, du kan bruge fremadrettet, og du får inspiration til, hvordan du kan blive bedre til at give dig selv ro og omsorg hver dag.

Kontakten til i din højere bevidsthed.

Jeg har de seneste mange år været på en læringsrejse, hvor jeg har stiftet bekendtskab med nogle af de førende inden for epigenetikken, kvantefysikken og forskningen i menneskers forbundethed.

Det har fået mig til at forstå – og ikke mindst søge at drage nytte af de det uendelige potentiale, vi mennesker har fået i fødselsgave.

Lige som et blomsterfrø har et indkodet potentiale og med tiden kan vokse sig til en stor, farvestrålende og velduftende blomst – endda så frø, så der kommer endnu flere blomster – har vi mennesker samme unikke potentiale. Vi har endda den yderligere gave med os, at vi kan spejle os i og lære af hinanden.

Naturens gaver er mange. Når vi ser Sort Sol, ser vi fugle, som synkront flyver i flok. Når trækfuglene flyver sydpå – helt uden GPS – ved de, hvor skal hen. Og de finder endda hjem igen. Ørreden ved, at den skal gyde lige der, hvor den selv kom til verden.

Vi mennesker kan lige så godt tage disse naturlige gaver til os. Genialiteten bor i os. Det handler om, at vi tør åbne os med tillid og accept. Det kræver, at vi tør vende tilbage til den uskyldighed, vi som babyer kom til verden med.

Vi har alle en historie.
Det handler om, at vi får øje på det, der er på “spil” i familiehistorien, så vi kan leve i mere frihed fra vores egen indre sandhed.

Slip kærligt fri af fortidens fastlåste følelser

Workshop med opstilling

Udvikling der rykker dig helt unikt.

Kom til en aften, hvor du helt sikkert går hjem
med ny viden om dig selv og dine adfærdsmønstre.

Du får kort introduktion til metoden familieopstilling. Derefter laver vi opstillinger, så du kan opleve metoden på egen krop og efterfølgende opleve mere energi og en større bevidsthed omkring dine ubevidste mønstre.

Kom gerne med et tema, som du vil arbejde med (absolut ikke et must).

Opstilling er en dybt forandrende metode.
Du vil på denne workshop via de opstillinger vi laver få forløst dybe mønstre, som bliver synliggjort også via de andre deltagere.

Vi er alle en del af familiemønstre, som spejler sig i andre familier, derfor er gevinsten stor, når vi i en gruppe arbejder med de underliggende
dynamikker, som er tilstede i os alle.

Pris 550 kr. pr. deltager
(der serveres kaffe, te og snack – medbring egen mad ved behov)

Afholdes i Holbæk

Kommende datoer:

Onsdag den 28. juni 2023
Alle dage kl. 17.00 – 21.30

Søndag den 25. juni 2023
Fra kl. 9.30 – 14.00

Slip kærligt fri af fortiden

På dette online forløb
vil du via opstillingsmetoden blive klogere på dine adfærdsmønstre – både de bevidste og ubevidste.

Du vil blive guidet med NYSGERRIGE øjne ind i dit eget familiesystem, hvor det vil blive synliggjort, hvilke mønstre, adfærd og holdninger du bevidst og ubevidst udlever i dit eget liv. Vi har alle behov for at høre til og vi udlever alle ubevidst fortidens forviklinger. Når noget er på spil i os selv – så er det at Bert Hellinger så fint udtrykker det: Kærlighedens skjulte symmetri.

Når du får øje på dine tilknytninger og forbindelser i forhold til din familie – også mange generationer tilbage, så kan du frisætte fortidens forviklinger og derfra finde ind til din kerne og med tillid udleve din egen livsrejse.

På dette forløb vil du få arbejdet med det, der er de underliggende dynamikker i dit liv.

Det der er på spil
i forhold til den fulde udlevelse af
dit livs fulde potientiale.

Indhold på forløbet:
Nysgerrighed ind i stamtræet
Loyalitet til familiesystemet
Længslen i dig
Symptomet bag symptomet
Hæmmende overbevisninger
Tillid til dig og din intuition

I selskab med andre vil du med opstillingsmetodens omsorgsfulde og magiske indblik få synliggjort, anerkendt og healet fortidens blokeringer og adfærdsmønstre også helt ned på celleplan.

Du vil med garanti få mere viden om dine ubevidste adfærdsmønstre, som forhindrer/påvirker eller blokerer dig i din hverdag – og meget ofte oplever vi, at der slippes mønstre i kroppen, som giver mere energi og lethed i hverdagen.

Datoer for kommende forløb:
Datoer kommer snarest

Alle dage fra kl. 17 – 20

Pris 2.250 kr. pr. deltager

Lær at opstille


Arbejder du som coach, terapeut,
behandler, rådgiver, mentor, støttekontaktperson, underviser, pædagog
eller andet, vil du med opstillingsmetoden kunne opnå endnu større succes i dit arbejde.

Du vil få den grundlæggende teori og spørgeteknikker i det systemiske opstillingsarbejde og blive trænet i,
hvordan du kan formidle og arbejde med metoden individuelt og i mindre grupper.

Genfind din sande identitet

Det er helt unikt at deltage på et gruppeforløb, hvor du sammen med andre tager på en personlig rejse, som vil være livsforandrende.

Du vil med 100 procents sikkerhed kunne spejle dig i de andre deltageres rejse – det er det unikke når vi udvikler os med familieopstillig.

Der er så mange tråde, der bliver viklet ud og samlet på ny.  Du får en udvikling der arbejder i din underbevidsthed og på celleplan på en måde vi ofte beskriver som magisk.

Vi mærker i kroppen og forandrer i underbevidstheden mod mere indre ro og glæde. Relationer styrkes, Indre accept opstår og en dyb forståelse vores indre landkort indfinder sig.

Du vil forstå og opdage de underliggende dynamikker og mønstre, der er årsag til ubalancer, sygdomme, tristhed, stress og manglende overskud. 

Vi mødes fysisk 3 hele dage og hver uge mødes vi via zoom, hvor vi støtter og hjælper hinanden med yderligere integration af egen udvikling. Det gør vi med en fælles hjertemeditation, hvor vi har fokus på alle i gruppen får den bedste udvikling.

Temaer eller udfordringer du kan arbejde med i et gruppeforløb kan være af forskellig karakter. 

Det kan være du f.eks.:

  • Føler dig stresset, trist eller deprimeret.
  • Har brug for at lære at sige fra – Du føler, du er for omsorgsfuld
  • Du mangler et mål for fremtiden – din fortid fylder for meget eller der skal ske noget andet
  • Du har en sygdom, som du gerne vil har arbejdet med
  • Du har nogle svære udfordrende familierelationer, som påvirker dig i din hverdag

 

Gruppeforløbet indeholder
3 hele workshopsdage
og
4 zoom kald med fælles integrering af din udvikling

Vi mødes fysisk i Holbæk
fra kl. 10.00 – 16.00
(du medbringer egen frokost)

Søndag den 8. januar 2023
Søndag den 11. december 2022
Søndag den  2023

Vi mødes via zoom
fra kl. 19.30 – 20.00

Onsdag den 2. november 2022
Onsdag den 9. november 2022
Onsdag den 16. november 2022
Onsdag den 23. november 2022

Prisen for at deltage på gruppeforløbet er:

2.495,00 kr.

Kan du sige ja til en eller flere af disse sætninger?

så vil du garanteret få noget ud af
at udvikle dig via familieopstilling

så vil du garanteret få noget ud af
at udvikle dig via familieopstilling

Jeg vil gerne lære at: