Team facilitator uddannelsen

med udgangspunkt i systemisk opstilling og PAF kulturen

Team facilitator uddannelse

med udgangspunkt i systemisk opstilling og PAF kulturen

Bliv ekspert i at styrke relationen
mellem mennesker

Opnå endnu større succes i dit arbejde,
når du udvikler andre mennesker!

Uddannelsen i systemisk opstilling er blevet opdateret med den seneste viden indenfor epigenitikken og kvantefysikken, der giver dig en endnu bedre læring, der skaber vedvarende forandringer hos dig og dem du udvikler.

Arbejder du som coach, terapeut, behandler, rådgiver, mentor, støttekontaktperson, underviser, pædagog eller andet, vil du ved brug af læringen opnå endnu større succes i dit arbejde.

Opdatering af uddannelsen betyder, at du vil blive endnu skarpere til at bruge din intuition til at arbejde med feltet, så du kan forandre mønstre og blokeringer i kroppens hukommelse på celleplan og samtidig i underbevidstheden.

Du vil med systemisk opstilling lære:

Next Level til uddannelsen er:

MOTTO: Vi er NYSGERRIGE og DER ER, DET DER ER!

Hvad er systemisk opstilling – også kaldet familieopstilling?

Systemisk opstilling er et helt unikt værktøj og en metode, der bryder dybe ubevidste mønstre og adfærd på en utrolig effektiv måde med en bevidstgørelse og større forståelse af egne mønstre.

Du vil få den grundlæggende teori og spørgeteknikker i det systemiske opstillingsarbejde og blive trænet i, hvordan du kan formidle og arbejde med metoden individuelt og i mindre grupper.

Opstillingsmetoden arbejder med underbevidstheden på en enkel, kærlig og respektfuld måde. Det indre landkort vil blive vist, og via opstillingsteknikken opnås en forståelse for egne mønstre. 

Det er en meget kraftfuld og effektiv måde at afdække egen adfærd. 

Arbejdet med opstillingsmetoden bevirker, at mønstre ændres og integreres ubevidst hos den enkelte, dvs. der sker automatisk en adfærdsændring, som ofte viser sig som en AHA-oplevelse.

Familieopstilling arbejder med dine ubevidste adfærdsmønstre, og det der er iboende i dine gener.

Din historie bor i din krop. Vi arver både gode og dårlige oplevelser.

Mange af os er mestre i at zappe noget fra andres energi, uanset om den er negativ eller positiv. Denne energi sætter sig i kroppen, ofte uden at vi når at opdage det. De færreste af os har lært, hvordan vi kan blive hos os selv. Det er en egenskab, vi først bliver bevidste om, når vi bliver ældre.

Vores evne til at “mærke andre” stammer egentlig fra, at vi som børn har brug for at høre til for at overleve. Vi har brug for at kunne mærke, hvordan vores forældre har det. Det betyder også, at vi indordner os efter omgivelserne og omstændighederne, så vi (forhåbentligt) kan opnå kærlighed fra vores forældre. Det er det, der danner os.

De ubevidste mønstre, som vi danner i denne tid (fra 0-7 år) – bliver udgangspunktet for vores mønstre og adfærd resten af livet.

For mange er en del af dette mønster bl.a. en indre stemme, som presser os til at gøre vores bedste hele tiden for at opnå anerkendelse og følelsen af at høre til.

Men hvad nu, hvis vi kunne føle, at vi hørte til og blive hjemme hos os selv i tillid til vores egen kerne?

Prøv at mærke, hvordan det ville det være for dig at kunne observere det, der sker omkring dig, og blive hos dig selv. F.eks. hvis nogle omkring dig brokker sig, er bekymrede, indignerede eller andet.

Hvordan ville det være, hvis det ikke krævede noget af dig “at blive hjemme”? Hvis du slet ikke skulle tænke over bare at være dig og kunne forblive i din egen energi, uanset hvad andre oplever, tænker, siger og føle? 

Udgangspunktet i opstillingsmetoden.

Jeg har de seneste mange år været på en læringsrejse, hvor jeg har stiftet bekendtskab med nogle af de førende inden for epigenetikken, kvantefysikken og forskningen i menneskers forbundethed.

Det har fået mig til at forstå – og ikke mindst søge at drage nytte af de det uendelige potentiale, vi mennesker har fået i fødselsgave.

Lige som et blomsterfrø har et indkodet potentiale og med tiden kan vokse sig til en stor, farvestrålende og velduftende blomst – endda så frø, så der kommer endnu flere blomster – har vi mennesker samme unikke potentiale. Vi har endda den yderligere gave med os, at vi kan spejle os i og lære af hinanden.

Naturens gaver er mange. Når vi ser Sort Sol, ser vi fugle, som synkront flyver i flok. Når trækfuglene flyver sydpå – helt uden GPS – ved de, hvor skal hen. Og de finder endda hjem igen. Ørreden ved, at den skal gyde lige der, hvor den selv kom til verden.

Vi mennesker kan lige så godt tage disse naturlige gaver til os. Genialiteten bor i os. Det handler om, at vi tør åbne os med tillid og accept. Det kræver, at vi tør vende tilbage til den uskyldighed, vi som babyer kom til verden med.

Vi har alle en historie.
Det handler om, at vi får øje på det, der er på “spil” i familiehistorien, så vi kan leve i mere frihed fra vores egen indre sandhed.

“Jeg har gennemført uddannelsen i opstilling. Det har været en fantastisk rejse og læringsproces. Jeg kan virkelig anbefale den til alle, der gerne vil have redskaber til at komme ind under huden på de mennesker de arbejder med. Og dette på en utroligt nænsom måde.

Metoderne gør, at jeg kan komme ind og arbejde med og endda gamle følelser på ret kort tid. ” “Jeg er vild med Mettes meget levende- og praksisorienterede måde at undervise på. Vi gør tingene, afprøver metoderne og lærer dermed gennem hands on erfaringer. Det er virkelig effektfuldt, og gør kursusdagene levende og spændende. Uddannelsen har udover at have givet mig en masse nye redskaber i mit arbejde som coach også været en rejse på det personlige plan. Det kan slet ikke undgås, når vi arbejder så meget med hinanden og er en fed sidegevinst.”
Lova Lenora Lindkvist Okholm
Coach

Kommende uddannelser

NY Teamfacilitator uddannelse

Grunduddannelsen i systemisk opstilling er videreudviklet til teamfacilitator uddannelsen

Modul 1 - Internat

Modul 2

Modul 3

Modul 4 - Internat

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Supervisionskald

Alt det praktiske

PRAKTISK

Undervisningen er meget praktisk orienteret. Mellem modulerne skal du træne metoden med de andre deltagere på uddannelsen. Uddannelsen afholdes over 18 måneder med 28 undervisningsdage fordelt på 8 moduler (inkl. to internater) + 2 supervisionsdage.

I mellem modulerne er der to timers supervisionskald via zoom kl. 14.00 - 16.00 Der undervises alle dage fra kl. 9.00 – 17.00 (dog fredag 9.00 - 15.30). 
På internatmodulerne, hvor der vil være aktivitet fra kl. 10

Pris

For virksomheder: 88.495 kr. ekskl. moms. Det er muligt at betale uddannelsen i to eller tre afdrag.
Inklusiv i prisen er: To undervisningsmapper
En grundbog med udgangspunkt i opstillingsmetoden
25 stk. filt

Tilmelding

Hvis du er interesseret i uddannelsen, skriv en mail til mail@paf-academy.com

Forplejning:

Der tilbydes fuld forplejning på hele uddannelsen.

Du lærer også

Udtalelser fra uddannede deltagere:

Udtalelser fra unge med succesfulde resultater: