Sådan kan skolen hjælpe børn, der mistrives

Børn, der mistrives, har brug for et trygt og tillidsfuldt sted, hvor der er plads til at udtrykke, hvad der går dem på. De har brug for at blive mødt med åbenhed og forståelse. Med PAF metoden kan du som lærer skabe et klasserum, hvor der er plads til hver enkelt, og hvor eleverne derfor føler sig trygge nok til at dele, hvordan de har det indeni. Det skaber respekt, gensidig tillid – og deraf også trivsel.

Alt for mange børn i Danmark kommer ikke i skole, fordi de ikke trives af den ene eller anden grund. Nogle børn bliver væk i længere perioder, og nogle stopper helt med at gå i skole. Børns Vilkår og Egmont Fonden har derfor nedsat et udvalg af specialister, der skal finde ud af, hvordan der kan sættes ind over disse børns mistrivsel både på hjemmefronten og i skolen.

I PAF Academy arbejder vi hver dag med at hjælpe, støtte og udvikle lærere på de danske skoler, så de har værktøjerne til at hjælpe de børn, der bliver mobbet i skolen, er utrygge eller ikke har støtte hjemmefra af den ene eller anden grund.

Der skal være plads til at være MIG

Vores udgangspunkt er, at alle skal have lov til at være. Der skal være plads i fællesskabet til at være lige præcis den, jeg er, og den, du er.

Før vi mennesker tør fortælle, hvordan vi har det indeni, er det helt afgørende, at vi føler os trygge. Vi skal føle, at der er plads til os, at vi bliver set og hørt, og vi skal have tillid til, at det ikke er farligt at være ærlige.

Og det er først, når vi kan fortælle, hvad der går os på, at vi kan få den hjælp, vi har behov for.

Det skal være trygt at række ud

Rigtig mange elever i de danske skoler er udfordrede på den ene eller anden måde. En elev er måske påvirket af larmen i klassen, mens en anden har udfordringer i familien, og en tredje ikke stoler på sine egne evner.

Disse elever vil med tiden – hvis de ikke får talt ud om deres udfordringer – med stor sandsynlighed få det dårligere og dårligere. Med tiden vil de enten sabotere undervisningen ved at forstyrre eller helt blive væk.

Fælles er, at eleverne har brug for at fortælle, hvad der sker indeni dem, blive mødt og lyttet til – og dernæst få den nødvendige hjælp. Og dette skal ske, inden deres mistrivsel fører til ”synlige reaktioner”.

Alt for tit reagerer vi i skolen først, når de ”synlige reaktioner” opstår, og eleverne ender måske endda med at få en masse ballade, fordi de forstyrrer, ikke deltager eller helt bliver væk fra undervisningen.

Et rart sted at være, hvor der er plads til alle…

Men hvordan skaber man så det fundament af tryghed, tillid og respekt, som gør, at eleverne tør fortælle, hvordan de har det, inden de saboterer undervisningen eller forsvinder fra den?

Det gør vi ved at skabe en klassekultur, hvor der er fokus på trivsel. Hvor lærerne afsætter tid til trivselsøvelser og vægter den grundlæggende tryghed i klassen højt.

En øvelse, vi især bruger i PAF metoden er ”PAF cirklen”. Denne øvelse laves flere gange om ugen og handler om, at alle får lov at tale, og alle bliver lyttet til. Med tiden er denne øvelse med til at skabe en klassekultur, hvor der er tillid og godt at være.

Når denne klassekultur er skabt, vil de udfordrede elever bedre kunne være i klassen og føle sig okay, som de er.

Jo flere gange eleverne har lavet PAF cirklen og lært, at det er trygt at tale foran andre og endda dele deres følelser, jo bedre lærer eleverne hinanden at kende. De lærer både noget om sig selv og andre.

De lærer, at det er okay at have det, som de har det

De bliver alle sammen hørt, de lærer at sætte ord på deres tanker og følelser, og de lærer respekt og tillid til sig selv og andre

PAF metoden består af mange enkle øvelser, som alle har dette grundlæggende fokus på, at ”alle har ret til at være en del af et fælleskab”.  Vi arbejder med taknemmelighed og medfølelse, og eleverne elsker at lave øvelserne, netop fordi der er plads til dem alle.

Vi oplever, at elever, der før mistrivedes, igen får lyst til at gå i skole, og at der opstår en grundlæggende respekt i sådan en klasse, hvor eleverne løser deres egne konflikter. En sidegevinst er, at eleverne samtidig lærer at lytte til deres krop og at finde ro i sig selv.

Vil du vide mere om PAF Kulturen?

Kunne du tænke dig at høre mere om PAF i skolen, så er du meget velkommen til at kontakte Mette Nordahl

 

Vil du høre mere fra mig?

Navn:
E-mail:

Copyright © 2023 PAF Academy ApS
Powered by Nordahl Creations