Gaven til de kommende generationer fra PAF i skolen

Siden 2012 har PAF I SKOLEN implementeret øvelser i skoleregi
med udgangspunkt i systemisk opstilling – også kaldet opstillingsmetoden.

Vi har erfaringer med virkningsfulde øvelser, der skaber en vedvarende forandring.
Der er brug for, at de kommende generationer lærer om tillid til sig selv,
opbygger selvværd og hvordan man er en del af et fællesskab
og vigtigst af alt: 

.. at de lærer at mærke efter i kroppen, lytte til egen intuition og evne at se mennesket bag mennesket.

Derfor frigives læringsplatformen med PAF øvelserne,
som alle uddannede PAF Vejledere i forvejen har adgang til.  

Hvorfor?

Fordi der er brug for øvelser, som synliggør det, der er indeni og mellem mennesker. Det der forandrer vores tilgang til hinanden og os selv. 

Hvis vi vil skabe en fremtid, hvor vores kommende generationer lærer om næstekærlighed og betydningen af at være i et fællesskab, så skal vi lære det allerede i barndommen. 

Vi kan så meget mere, når vi tør tale og sætte ord på det, der er svært, og det der er til stede i nuet. Vi skal “bare” lære det. Børn er åbne for at føle og mærke – en gave, som skal bevares gennem livet og ikke lukkes ned, som det er blevet gjort i mange generationer. 

Derfor er det vigtigt, at PAF kulturen bliver sat fri til, at alle kan bruge øvelserne, så både medarbejdere, forældre og børn får glæde af, at vi alle er og hører til i et fællesskab. 

Få adgang til alle øvelserne fra PAF kulturen, så du kan skabe et klasserum, hvor tillid, respekt og forståelse for hinanden er udgangspunktet for et styrket fællesskab.
Læringsplatformen indeholder en masse spørgeteknikker og redskaber til dig, som underviser.

Få adgang til alle øvelserne fra PAF kulturen,
så du kan skabe et klasserum, hvor tillid, respekt og forståelse
for hinanden er udgangspunktet for et styrket fællesskab.
Læringsplatformen indeholder en masse spørgeteknikker og redskaber til dig,
som underviser.

Det koster kun din e-mail,
og du får adgang til alle øvelserne

Når læringsplatformen åbner, får du:

Adgang åbner 1. februar 2023 kl. 20.12

Både børn og voksne skal være trygge i hverdagen

Ensomhedsfølelsen blandt børn og unge er steget fra fra 15,5 % til 26 % mellem de to nedlukninger.

Ifølge en undersøgelse fra DR, så mistrives hveranden unge kvinde og hver tredje unge mand. 

Det kan du du være med til at forandre. Lær øvelser og teknikker, der styrker fællesskabet, og som kan fylde ensomhedsfølelsen op.

Hvilke oplevelser sidder dine elever med? Både de positive og de svære? Hvordan kan du sikre, at dine elever og du selv får landet et endnu mere styrket fællesskab med nærvær og forståelse?

Uanset hvordan ens familieliv er, så er der behov for, at alle kan være i skolen igen på en god måde. Det kræver, at medarbejderne er klædt på til dette – og ikke kun har fokus på at vaske hænder, spritte af og holde afstand. 

Lær øvelser, der hjælper med at sætte ord på det indeni

ALLES hverdag har ændret sig i denne tid – og vi har nok alle en fællesnævner: Hvordan landes denne periode på længere sigt?

PAF øvelserne er en kæmpe gave, når både medarbejdere og elever skal lande. Øvelserne hjælper til, at vi får sat ord på det, der er indeni. 

Øvelserne hjælper eleverne til at mærke efter og blive klogere på sig selv og andre. 

Eleverne forstår, at alle har en historie, kommer fra en familie og indeholder kompetencer og ressourcer, ligegyldigt hvordan de ellers opfører sig.

PAF øvelserne har stor succes og skaber på kort tid en klasse, der er mere indlæringsparate med en styrket trivsel.

De vigtigste PAF øvelser:

I PAF møder vi hinanden
med respekt, nærvær og tillid

Vi kan spare børnene for både smerte, udfordringer og svære følelser (og måske en del terapikroner), hvis vi som lærere og pædagoger tør hjælpe børnene med denne vigtige del af skolegangen. 

Og vi kan samtidig skabe et rum, hvor der er plads til undervisningen, fordi børnene trives bedre, mærker sig selv – og rummer hinanden i tillid og gensidig respekt. På den måde kan vi faktisk være med til at ændre hele skolesystemet. 

Skabe mere hele mennesker, der kommer ud af skolen og bidrager til fællesskabet og er glade indeni.

Vores drøm er, at så mange som muligt får adgang til de simple, effektive PAF værktøjer, der danner grundlag for en kultur, hvor ALLE HAR RET TIL AT HØRE TIL. Jo flere voksne, der bruger øvelserne, jo flere børn kommer de til gavn. 

Hvis du tænker tilbage på din egen skolegang. Blev du set og hørt som den, du var? De fleste af os vil sige nej, og i tilfælde af et ja, vil det ofte kun dreje sig om en eller to lærere eller pædagoger, der formåede dette. 

Mange af os har i løbet af livet måttet tage på personlige udviklingsrejser og har arbejdet med dele af os selv. Rejser, som måske ikke havde været nødvendige, hvis vi havde lært at sætte ord på vores følelser, fået plads til at mærke dem og ikke mindst lært, hvordan vi satte grænser. 

Læringsplatformen er fyldt med øvelser og læring,
som du kan implementere i din undervisning

Læs mere om PAF Vejlederuddannelsen

Tilmeld dig PAF-Vejleder Uddannelsen. Her lærer du alt, der er at vide om PAF i skolen, og du lærer opstillingsmetoden, som er udgangspunktet for PAF.