Vil du også lære, hvordan du skaber ro i klassen?

Gør som tusindvis af lærere og pædagoger

Hvad er PAF
i skolen?

Formålet med PAF i skolen

Bedre trivsel og tryghed blandt eleverne i klassen

Effektiv håndtering af konflikter og mobning

Større arbejdsglæde blandt medarbejdere

PAF cirklen · PAF i skolen

PAF Står for...

POWERHvad jeg kan opnå, når jeg er bevidst om mine egne ressourcer? 

ATTITUDE Hvad udstråler jeg, når jeg er sammen med andre? 

FOKUSHvad kan jeg opnå, når jeg er bevidst om mit daglige fokus? 

PAF i skolen er udviklet siden 2012 af Mette Nordahl og er blevet brugt på mange skoler i hele landet – senest også i Holland og Schweiz. Næste stop er blandt andet Costa Rica.

Har din skole brug for en PAF-konsulent?

Arbejder du som lærer eller pædagog, op oplever du en klasse, hvor det føles umuligt at skabe ro, trivsel og respekt for hinanden? Så kan du som noget helt nyt booke en uddannet PAF-konsulent, som kan komme ud og være sammen med klassen i et antal timer.

PAF konsulenten vil altid være en uddannet PAF vejleder og vil både kunne give jer praktisk hjælp i den givne situation og vejledning til, hvordan I fremover kan integrere PAF-konceptet i klassens hverdag.

5.a's forvandling med PAF

"PAF har virket fra første dag"

“Forandringen var mærkbar fra start og bliver stadig bedre og bedre. Klassen blev en helt anden klasse på bare tre måneder. 

Fra at være en meget svær klasse præget af usikkerhed og en angribende adfærd mellem eleverne er det nu en klasse, hvor det kan lade sig gøre at skabe en stemning, hvor eleverne f.eks. efter en weekend kan sidde og fortælle hinanden om, hvad de har oplevet. Dette kan lade sig gøre i en meget hyggelig atmosfære, og der er samtidig opstået et læringsrum, hvor det er OK at være ambitiøs og læringsparat. 

Noget af det, der især har skabt tryghed i klassen, er, at alle eleverne gennem PAF-øvelserne har fået en forståelse for hinanden samt en bedre relation til hinanden. Det betyder, at ingen af elverne føler sig alene med præcis deres egen udfordring. 

Alle eleverne er udfordret på en eller anden måde, og det har opstillingsmetoden givet eleverne en forståelse for. Jeg har som lærer især lært, at en klasse først fungerer optimalt i det øjeblik, hvor hver enkelt elev har det godt i hjemmet og i skolen.”

– Peter Skov Madsen // PAF Vejleder og lærer på Katrinedalskolen

En god arbejdsplads med PAF

PAF er en kultur – en måde, vi er sammen på, og som gør en forskel.
Når medarbejderne trives, har det indflydelse på eleverne.
PAF kulturen gælder derfor alle, der er tilknyttet skolen. 
 Uddannelse af PAF Vejledere er første step mod en kultur, hvor alle har ret til at høre til.

Når alle taler samme “sprog” med samme tilgang og arbejder mod samme mål, opnås en fælles kultur, hvor alle har følelsen af at høre til.

Kulturen implementeres over en 3-årig periode med uddannelse af seks medarbejdere (to hvert år) som PAF Vejledere. Disse støtter implementering af øvelser i alle klasser, afholder individuelle samtaler og introducerer PAF til kollegaer og forældre.

Ledelsen uddannes sideløbende for at støtte implementering og inkludering af skolens allerede eksisterende kultur.

PAF i skolen v/ Mette Nordahl

 

“Vores bevæggrunde for at starte med PAF var at få et fælles afsæt med det mål at øge elevernes trivsel og dermed øge deres indlæring. Via vejlederne og det øvrige personale at give en skole en struktureret og lettilgængelig metode i arbejdet for en god skolegang. Når man snakker om PAF, så oplever man forandringer hos personalet og også hos ledelsen. Der bibringes en positiv energi, da PAF grundlæggende har et positivt fundament, og har fokus på det som lykkes, og ikke det som mislykkes.”

– Jakob Martinsen

Skoleleder på Ellekildeskolen i Sakskøbing

“Vores bevæggrunde for at starte med paf var at få et fælles afsæt med det mål at øge elevernes trivsel og dermed øge deres indlæring.

“Via vejlederne og det øvrige personale, at give en skole en struktureret og lettilgængelig metode i arbejdet for en god skolegang. Når man snakker om PAF, så oplever man forandringer hos personalet og også hos ledelsen. Der bibringes en positiv energi, da PAF grundlæggende har et positivt fundament, og har fokus på det som lykkes, og ikke det som mislykkes.”

– Jakob Martinsen

Skoleleder på ellekildeskolen i Sakskøbing

PAF In Action

Se PAF-Øvelserne og hør, hvad eleverne mener om PAF

"Jeg er dybt rørt og taknemmelig"

Udtalelse fra Silas' forældre

“Igennem 2. klasse blev Silas’ trivsel stærkt nedadgående. Samtidig havde de i klassen haft rigtig mange skift i lærer og pædagog staben og et par langtidssygemeldinger. Så kom der PAF på Ellekildeskolen, og ret hurtigt begyndte der at ske noget både med klassen og med Silas.

Silas begyndte at trives, og klassen lærte hinanden at kende på en helt anden måde.

Og da Silas første dag på vej i skole sagde “mor, det kilder helt i min mave, så meget jeg glæder mig til at se de voksne og min klasse”, ja så giver det så meget mening at arbejde med PAF og børnenes trivsel.  Jeg er dybt rørt og taknemmelig for, hvad skolen og PAF har været med til at forandre for os.”

– Karina Møller Hansen

Forælder til Silas

Fordelene ved at bruge PAF

Vil du have adgang til tre af øvelserne?